Tečno đubrivo namenjeno sobnim biljkama, koje podstiče rast i razvoj lišća. Koristi se za prihranu cveća koje ne cveta, a takođe se preporučuje kao početno đubrenje tokom početne faze vegetacije biljaka koje će kasnije cvetati, kako bi se postigao bolji razvoj lisne mase. Đubrivo je u tečnoj formi i primenjuje se zalivanjem.

Hranljivi sastav đubriva:
– Azot (N): 5,90%
– Amidni oblik N- NH2: 1,90%
– Amonijačni oblik N- NH4: 2,00%
– Nitratni oblik N- NO3: 2,00%
– Fosfor (P2O5): 5,4%
– Kalijum (K2O): 4,3%
– Bakar (Cu): 8%
– Bor (B): 14%
– Cink (Zn): 14,0%
– Mangan (Mn): 0,02%
– Molibden (Mo): 10%

 

Pakovanje: 700 ml.