Plastično bure pripada grupi duvanih plastičnih proizvoda namenjenih kako za industrijsku tako i za široku upotrebu u domaćinstvima.

Pogodna za smeštaj zimnice kao i za smeštaj i skladištenje tečnosti i praškastih materijala koji zahtevaju hermetično zatvaranje.

Proizvođač – Zlatar Plast

 

Materijal Dimenzije Zapremina Masa Standardna boja Štampa Mehanička, toplotna i električna svojstva Označavanje Pakovanje Ostalo
Polietilen (PEvg) HDPE Ø410×543 mm 60 L 2,200 kg Ne boji se Ne štampa se Dobra Oznaka godine proizvodnje i zapremine bureta. Prazno:1 kom. u PE foliju 100+100x500x1100x0,05. Slažu se do 6 kom. jedno na drugo na čisto mesto. Puno:Maksimalno 4 bureta jedno na drugo. Poklopac: isporuka sa odgovarajućim poklopcem. Ručka: dve plastične ručke montirane na bure.