Efikasan u suzbijanju buva i krpelja

Način upotrebe – FIPRONTIX® SPOT ON for cats se nanosi iskapavanjem iz proizvođačkog pakovanja: plastične tubice sa nastavkom-kapaljkom. Preparat primeniti mački na donji deo vrata gde se spajaju lopatice dok je u stojećem položaju. Uvek prvo razgrnuti dlaku pa polako nakapati sadržaj direktno na kožu. Ne nanositi preveliku količinu na jednoj tački da ne bi došlo do razlivanja sadržaja i ulepljivanja dlake. Ukoliko se dlaka ulepi, ulepljen izgled nestaje u roku od 24h. Preporučeno vreme primene preparata je rano uveče. Ne dozvoliti da preparat dospe u oči i uši životinje. Preparat zadržava svoju efikasnost i ako se životinja pokvasi – ipak, preporučuje se izbegavanje kvašenja nakon primene

Učestalost tretmana – Dejstvo i zaštita preparatom traju jedan mesec nakon primene. Primeniti po potrebi, ali ne ponavljati tretman preparatom na češće od mesec dana.

Ograničenja primene i mere predostrožnosti:

Ne primenjivati na mačkama mlađim od 12 nedelja.

Ne primenjivati na oštećenoj koži životinje.

Ne primenjivati na drugim životinjama osim mačaka.

Primenjivati u provetrenoj prostoriji. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rukovanja ovim proizvodom. Tretirane životinje ne traba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši, i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato je preporučljivo da se životinja tretira rano uveče, i da se skoro tretiranoj životinji ne dozvoli da spava sa vlasnicima, posebno ne sa decom. Obezbediti da se životinje međusobno ne ližu nekoliko sati nakon tretmana.

 

Pakovanje – 1ml