Zeolit za biljke je prirodni mineral vulkanskog porekla, specifično alumosilikatni materijal. Bez prisustva toksina, ovaj mineral je potpuno siguran za upotrebu u raznim situacijama.

Primena zeolita obuhvata različite sektore, uključujući poljoprivredu i industriju. Kao oplemenjivač zemljišta, zeolit klinoptilolit apsorbuje toksične materije, unapređujući mineralna svojstva tla.

Koristi se jednostavno – dodajte ga zemljištu u količini do 20%, sprečavajući ispiranje hranljivih elemenata i regulišući vodni režim. Sa granulacijom od 0 do 4mm, idealan je za različite vrste zemljišta, uključujući otvoreno polje, plastenike, staklenike i saksije.

Posebna prednost je njegova ekološka priroda, budući da ne zagađuje okolinu. S obzirom na pH vrednost, zeolit povoljno deluje na kisela zemljišta, a kao potpuno prirodni mineral, ne predstavlja rizik od zagađenja, za razliku od pH regulatora.

U voćarstvu, dodaje se prilikom podizanja novih zasada ili injektira kod starijih zasada. U vinogradarstvu, koristi se prilikom podizanja vinograda, poboljšavajući prihvat biljaka i smanjujući oboljenja i kiselost zemljišta.

Zeolit je kompatibilan sa organskim đubrivima, prilagođavajući se potrebama različitih kultura. U uzgoju aromatičnih i začinskih biljaka, meša se sa supstratom u određenom odnosu.

Specifikacije ovog zeolita obuhvataju sadržaj klinoptilolita do 83%, feldspata do 5%, liskuna do 8%, kvarca do 5%, karbonata do 5%.

 

Pakovanje: 1.5kg