Bela detelina je korisna iz brojnih razloga:

-medonosna je biljka, cvet vole pčele

-izuzetno je značajna krmna biljka plus i za ljudsku ishranu ( salate)

-u  korenju bele deteline azotofiksatori vezuju azot iz vazduha i prirodno obogaćuju zemljište-kao medjukultura u voćnjacima

-redovnim košenjem suzbijaju gotovo sve korove

-niskog je rasta tako da sve veću primenu nalazi kao kultura na slabo održavanim zemljištima – jelovinama, ispod elektropostrojenja, fabričkim krugovima, saobraćajnicama…

Sorta: Rivendel

Setvena norma:

12-15 kg/ha

120-150 grama na 100 m2

 

 

Pakovanje

50g, 100g, 250g, 1kg