Pakovanje: 100g

Biljka: uspravna, žbunasta, visine do 40 – 45 cm, liske srednje krupne, svetlo zelene boje, cvet krupan, ljubičaste boje.

Mahuna: Blago povijena, pljosnata, žuta sa ljubičastim šarama, dužine do 14 cm.

Sazrevanje: srednje stasna, stiže za 55 dana.

Namena: pogodna za svežu potrošnju i zamrzavanje.

Otpornost: otporna prema virusu običnog mozaika pasulja (Bean common mosaic virus), tolerantna prema antraknozi (Colletotrichum lindemuthianum).

Napomena: prinos se kreće do 10 t/ha.

Seme je tretirano i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja i divljači.