Najotporniji krastavac na plamenjaču. Tip je salatara, namenjen njivskoj proizvodnji. Dominiraju ženski cvetovi. Vegetativna masa je bujna, tamno zelene boje. Plodovi su dužine 15-18 cm, bez gorkih materija. Zahvaljujući otpornosti prema bolestima, bere se do prvih jesenjih mrazeva, pri čemu obezbeđuje visok i stabilan prinos. Pored plamenjače, tolerantan je prema pepelnici, Chladosporium-u i virusu mozaika krastavca. Preporučuje se za njivsko gajenje sa ili bez oslonca. Dobar je za svežu upotrebu i za brzo-duboko zamrzavanje.

Pakovanje:2g