MADONA je srednje rana sorta tipa kapije namenjena za gajenje u zaštićenom prostoru i otvorenom polju. Dobro podnosi gustu sadnju. Plod je mesnat, pravilan, sa dve komore mase 100 -140 grama. U tehničkoj zrelosti boja plodova je žuta a u botaničkoj prelazi u crvenu. Pogodna je za svežu upotrebu a idealna za konzerviranje.

Pakovanje: 5 gr i 10 gr