Uvozni krompir iz Holandije, vrhunskog kvaliteta.

Rana sorta krompira sa svetlo žutim mesom i kožom. Veoma velik, okrugao – ovalni sa plitkim okancima. Meso i kožica su svetlo žute boje.

Pakovanje: 10kg