Aktivna materija:
Ciprodinil 300 g/l
Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini od 0,5 l/ha.
Vreme primene: preventivno, tretiranjem od početka vegetacije do formiranja plodova veličine lešnika.

VIŠNJA, ŠLJIVA I BRESKVA: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) u koncentraciji od 0,05% (5 ml/10 l vode).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za zarazu, od početka cvetanja pa do precvetavanja.

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,25-1,6 l/ha.
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenih uslova za infekciju, od precvetavanja do pred berbu.

Težina 50 kg
Pakovanje

50ml, 100ml, 250ml, 1l