Aktivna materija: Fosetil-Aluminijum 800 g/l

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 1 kg

Proizvođač: Agromarket

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,3 % (30 g u 10 l vode) U vreme intenzivnog porsta i cvetanja (fenofaze BBCH skale 59-69)

DELOVANJE:

Fosetil-Aluminijum pripada grupi Fosfonata, deluje tako što inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju.

SPEKTAR DELOVANJA:

prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u zasadu jabuke.

Pokazao se i kao izuzetno efikasan u suzbijanju plamenjace vinove loze.