Kumulus® DF je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem, koristi se u:

• vinovoj lozi: Protiv prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentarciji 0,3%, odnosno 30 grama u 10 litara vode za preventivno tretiranje i u koncentarciji 0,3-0,5 %, odnosno 30-50 g u10 L vode za tretiranje u vreme pojave bolesti;

• jabuci: Protiv prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u koncentarciji 0,3%, odnosno 30 g u 10 L vode za tretiranje pre cvetanja (faze 51/54-59 BBCH-skale) i u koncentarciji 0,3-0,5 %, odnosno 30-50 g u 10 L vode za tretiranje posle cvetanja (od faze 67 BBCH- skale).

Maksimalan broj tretiranja: Kumulus® DF se može 4 puta upotrebiti na istoj površini (u objektu) u toku jedne godine, u alternativnoj primeni sa drugim preparatima.

Karenca: 14 dana za jabuku i 28 dana za grožđe.

Radna karenca: 1 dan.

Pakovanje:50 g,1 kg

 

Pakovanje

50g, 1kg