Klasa Fungicidi
Opis Nesistemični fungicid, širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Mankozeb
Formulacija kvašljivi prašak
Delovanje Mankozeb je preventivni fungicid. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita.
Karenca 14 dana – krompir i paradajz; 21 dan – jabučasto i koštičavo voće, duvan, stone sorte vinove loze; 28 dana – šećerna repa; 42 dana – vinske sorte vinove loze, pšenica, ječam
Doza/ koncentracija 2 – 2,5 kg/ha; 3,5 kg/ha
Primena jabuka, kruška, šljiva, višnja, trešnja, vinova loza, duvan, krompir, paradajz, pšenica, ječam; šećerna repa
Sadržaj
aktivne materije
800 g/kg
Pakovanje 25 g, 250 g, 1 kg
Pakovanje

25g, 250g, 1l