Mirage 45 EC je fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA: prohloraz 450 g/l

Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, višnja

Proizvođač: Adama

Primena:

  • U usevu pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača bolesti sive pegavosti lišća i plevica (Septoria tritici i S.nodorum), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) i pepelnice (Blumeriela graminis) tretiranjem pri pojavi prvih simptoma oboljenja u količini 1,0 l/ha.
  • U zasadu višnje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem, pre ostvarenja uslova za zarazu od početka cvetanja do precvetavanja u količini 0,5 l/ha

Utrošak vode: 200-400 l/ha u usevu pšenice i ječma, 1000 l/ha u zasadu višnje.

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta.

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):35 dana za pšenicu i ječam, obezbeđena vremenom primene za višnju.

Pakovanje

50ml, 300ml, 1l