Neoram 37,5 WG je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem.

  • AKTIVNA MATERIJA: bakar iz bakar-oksihlorida 375 g/kg sa 232,5 g/kg Cu-jona
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
  • Proizvođač: Adama

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: vododisperzibilne granule-WG

Primena:

Primenjuje se u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem, samo posle cvetanja (od faze 53 BBCH skale), a pre ostvarivanja uslova za zarazu u koncentraciji 0,3%.

Utrošak vode: 1000 l/ha.

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: nije ograničen (prema potrebi).

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):28 dana za vinovu lozu

Pakovanje

250g, 1kg