Naziv:
Shavit® F 72 WDG

Namena:
Fungicid

Аktivna materija:
Folpet 700 g/kg + Triadimenol 20 g/kg

Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Klasifikacija rezistentnosti:
Folpet M4; Triadimenol 3

Primena:
Kod vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju u količini od 2 kg/ha i za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator), preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju, od faze kada su razvijena 3 lista, u količini od 3 kg/ha.
Kod jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju, od faze otvaranja prvih listova pa do završetka cvetanja, u količini od 2 kg/ha.

Karenca:
Kod jabuke je 21 dan, dok je kod vinove loze 35 dana.

Pakovanje:

20 g, 250 g i 1 kg

Proizvođač:
Adama

Pakovanje

20g, 250g, 1kg