Aktivna materija:
Gvožđe (III) fosfat 10 g/kg
Formulacija:
Mamak za neposrednu primenu (RB)
Proizvođač:
Chemical Agrosava
PAKOVANJA: 100g i 500g

Limacid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

OTVORENI I ZATVORENI PROSTOR (staklenici i plastenici): za suzbijanje puževa golaća (Arion spp., Deroceras spp.) i puževa sa kućicom – vinogradarskog puža (Helix spp.) u količini od 50 kg/ha (5 g/m2).
Vreme primene: na početku pojave puževa ili kada se uoče prvi simptomi oštećenja na biljkama, u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ili pred kišu kada puževi izlaze iz skloništa.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je četiri puta.

NAČIN PRIMENE
Mamci se ravnomerno rasporede po površini između redova biljaka ili postave na gomilice.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Ovo su gotovi mamci za neposrednu primenu pa nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima.

Pakovanje

100g, 500g