Erwix, prirodni bio – fungicid i bio – baktericid  namenjen  za suzbijanje fitopatogenih bakterija i gljiva. Erwix sadrži saprofitnu bakteriju Bacillus subtilis . Ova bakterija spada u grupu sigurnih bezopasnih bakterija za životnu sredinu i čoveka (GRAS-General Recognized ASafety).  Erwix nije toksičan za pčele i  nema karencu. Preporučuje se za organsku  i konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

ERWIX SADRRŽI:

1.  ANTIMIKROBNE METABOLITE  –  SUFRAKTIN  koji  sprečava razvoj fitopatogena i ima direktno antibakterijsko  i antifungalno  delovanje. SUFRAKTIN je biosufraktant koji pospešuju vezivanje bakterija na površinu biljaka smanjujući površinski napon između površine biljke (lista,  cveta, korena, stabla) i vodene faze u kojoj se nalaze bakterije. Bakterija Bacillus subtilis se na taj način širi po površini biljke i kolonizuje je (naseljava je).

2. AUKSINE (INDOL–3–SIRĆETNU KISELINU) koji utiču na povećanje sadržaja hranljivih materija na površini biljke (šećeri, aminikiseline, aminošećeri) što stimuliše preživljavanje i razmnožavanje bakterije Bacillus subtilis na biljci.

B.subtilis formira biofilm pomoću kojeg kolonizuje površinu biljkeKompeticija (takmičenje) između B.subtilis i fitopatogena: za mesta vezivanja na površini biljke i za hranljive materije (hranu) sprečava formiranje biofilma odnosno vezivanje fitopatogenih gljiva i bakterija na površini biljaka. Na taj način ERWIKS smanjuje brojnost i viruletnost fitopatogenih organizama i štiti biljku od patogena. SURFAKTIN koji ima fungicidno i baktericidno delovanje direktno sprečava infekciju biljaka.

PRIMENA ERWIXA:

1.ZA SUZBIJANJE Erwinia amylovora: ( PRE OTVARANJA CVETOVA, U PUNOM CVETU, U PRECVETAVANJU, U TOKU VEGETACIJE POSLE GRADA U ROKU OD 24 ČASA PRSKATI ERWIX-om)

Količina primene: 0,5 – 1 % odnosno  5 – 10 l/ ha uz utrošak vode od 1000 l/ha;

2.ZA SUZBIJANJE  Xanthomonas sp. (OD FENOFAZE KADA PRVI PLOD DOSTIGNE TIPIČNU VELIČINU)

Količina primene: 1 – 2 % uz utrošak vode od 300 – 400 l/ha;

3.ZA SUZBIJANJE Botrytis cinerea ( OD PRECVETAVANJA DO FENOFAZE POČETAK ZRENJA)

Količina  primene: 5 – 10 l/ha uz utrošak vode od 600 – 1000 l/ha;

4.ZA SUZBIJANJE – Verticilium sp. i Fusarium sp(TRETIRANJEM ZEMLJIŠTA NEPOSREDNO POSLE RASAĐIVANJA I U FAZI INTEZIVNOG PORASTA BILJAKA 3 DO 4 PUTA)

EFEKTI PRIMENE

Efikasan u suzbijanju fitopatogenih bakterija.

Povećava otpornost biljaka.

Ne postoji rezistentnost.

NEMA KARENCU.

Bezbedan za primenu.

Bezbedan po životnu sredinu.

Pakovanje: 1L

Pakovanje

100ml, 1l