Stakleni balon od 2l , pogodan za sirce,rakiju,vino,ulje ili sl.