Grom za muve – emulzija za suzbijanje kućne muve. Ovo je preparat na bazi clothianidina – 2,6%. Radi se o emulziji (premazu) za suzbijanje kućne muve (musca domestica).