Fendona® 6 SC – kontaktni insekticid sa brzim efektom obaranja. Primena nad letećim insektima, bubašvabama, crnim mravima, krevetnim stenicama, buvama i krpeljima.

PRIMENA:

Fendona® 6 SC je kontaktni insekticid, efikasan u suzbijanju: buva, krpelja, crnih mrava, stenica, bubašvaba, muva, komaraca, moljaca, skladišnih štetočina, u obliku koncentrovane suspenzije (SC) Formulacija preparata je bez mirisa, ne ostavlja fleke i ne izaziva koroziju. Napredna formulacija u vidu mikročestica dovodi to toga da se preparat lepi za antene i noge insekta nakon prvog kontakta sa preparatom. Insekt je iritiran i pokušava da ga četkanjem ukloni, što dovodi do još veće izloženosti preparatu, kako putem kontakta, tako i ishranom insekta. Fendona® 6 SC je rastvorljiva u mastima i na taj način je omogućeno dobro usvajanje preparata.

“Knock-down” efekat se postiže nakon 30 minuta, a do uginjavanja dolazi za najviše 24 h. Fendona® 6 SC je formulisana u vidu koncentrovane suspenzije, što omogućava ravnomernu pokrivenost tretirane površine i dobro prijanjanje, čak i na jako poroznim površinama. Na ovaj način je obezbeđeno rezidualno delovanje preparata do 3 meseca. Fendona® 6 SC može da se koristi za kontrolu insekata u: domaćinstvu, objektima javnog zdravlja, industrijskim i javnim objektima. Može se primeniti za suzbijanje odraslih formi (adulta) komaraca u neposrednoj okolini objekata.

Za suzbijanje letećih insekata

Fendona® 6 SC se primenjuje tretiranjem površina na koje najčešće sleću: muve, komarci, skladišne štetočine(bakrenasti brašneni moljac), kao i za suzbijanje odraslih formi (adulta) komaraca u neposrednoj blizini objekata- tretiranjem površina na kojima se rado zaustavljaju komarci, npr. na spoljašnjoj površini zgrada, naročito na ramovima vrata i prozora, na površini gazebo- paviljona, platformi, zidanih ograda, drvenih ograda i na drugim površinama i to leđnim prskalicama ili ULV generatorima za hladno zamagljivanje uz proizvodnju kapi prečnika 5 do 25 µm (ULV).

Za suzbijanje gmižućih insekata

Fendona® 6 SC se primenjuje tretiranjem površina po kojima se insekti kreću:

  • Bubašvabe- iza zidnih lajsni, iza šporeta, u otvorima i šupljinama u zidovima
  • Crni mravi- oko kolonije mrava, na putevima kretanja mrava, na prilazima kući ili stanu,

CILJANI ORGANIZMI:

– buve, krpelji, crni mravi, stenice, bubašvabe, muve, komaraci, moljaci, skladišne štetočine

AKTIVNA SUPSTANCA:

– 5,8% Alfa-cipermetrin (60 g/L)

PAKOVANJE:

50 ml