OPIS PROIZVODA:

Biocidni proizvod-insekticid za suzbijanje žutih mrava i buba švaba u zatvorenom prostoru i krpelja na otvorenim površinama.

PRIMENA:

Biocidni proizvod se razblažuje vodom i to:

– za suzbijanje buba švaba primenjuje se  u koncetraciji od 0,2-0,4%, osnosno 20 – 40 ml biocidnog proizvoda rastvoriti u 10 l vode, pri čemu se tretiraju površine u prostorijama, uz utrošak 25 – 50 ml rastvora proizvoda na površini od 1 m2.

– za suzbijanje žutih mrava primenjuje se u koncentraciji 0,4%, odnosno 40 ml biocidnog proizvoda rastvoriti u 10 l vode, pri čemu se tretiraju površine u prostorijama, uz utoršak 25 ml rastvora bicidnog proizvoda na površini od 1 m2.

– za suzbijanje krpelja primenjuje se u koncetraciji 0,06%, odnosno 6 ml bicidnog proizvoda rastvoriti u 10 l vode, pri čemu se tretiraju otvorene površine na kojima se pojavljuju krpelji, uz utrošak 30 ml rastvora biocidnog proizvoda na površini od 1 m2.

Prva primena se preporučuje kada se primete žuti mravi, buba švabe i krpelji. Rastvor biocidnog proizvoda se primenjuje ručnom prskalicom. Tretiranje ponoviti nakon 6 sedmice, a po potrebi i ranije, nakon 2 – 4 sedmice. Vreme trajanja primene biocidnog proizvoda ne sme da bude duže  od 120 minuta dnevno. Ne dozvoliti pristup ljudima i životinjama na tretirane površine dok tretirana površina ne ostane suva.

CILJANI ORGANIZMI:

Buba švabe (Periplaneta sp., Blatta sp.) i žuti mravi (Monomorium pharaonis) u zatvorenom prostoru (stambeni objekti, podrumske prostorije) i krpelja (Ixodidae sp.) na otvorenim površinama.

AKTIVNA SUPSTANCA:

– 10,0 % lambda-cihalotrin (CAS br. 91465-08-6)

PAKOVANJE:

20 ml

Pakovanje

20ml