Klasa Insekticidi
Opis Insekticid za suzbijanje muva u stočarskim objektima
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Cipermetrin
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.
Karenca 7 dana – mleko tretiranih životinja; 28 dana – meso tretiranih životinja
Doza/ koncentracija 0,5%
Primena stočarski objekti
Sadržaj
aktivne materije
200 g/l
Pakovanje 50 ml
Dimenzije 9 × 5 cm