Biocidni proizvod za opštu i profesionalnu upotrebu za efikasno suzbijanje muva, osa i osinjih gnezda.
PRIMENA:
Za suzbijanje muva i osa – preparat se primenjuje razblažen sa vodom. Radni rastvor se priprema mešanjem 10 ml preparata sa jednom litrom vode. Ovako pripremljen rastvor se pre upotrebe dobro promućka. Okvirna količina radnog rastvora potrebna za tretman osinjaka je 500 ml.

CILJANI ORGANIZMI: muve, ose
AKTIVNA SUPSTANCA: Alfa cipermetrin 8%

Pakovanje: 10ml i 50ml

Pakovanje

10ml, 50ml