Sadržaj hranljivih materija u Floris đubrivu:
– Amonijačni azot (N): 2%
– Nitratni azot (N): 2%
– Amidni azot (N): 2%
– Fosfor (P2O5): 5%
– Kalijum (K2O): 4%
– Bor (B): 0.014%
– Bakar (Cu): 0.008%
– Mangan (Mn): 0.02%
– Molibden (Mo): 0.001%
– Cink (Zn): 0.014%

Karakteristike ovog đubriva obuhvataju:
– Način primene: Biljke se prihranjuju folijarno ili zalivaju rastvorom „FLORIS“ đubriva 3-4 puta mesečno tokom perioda aktivnog rasta, dok se tokom perioda mirovanja prihrana vrši jednom mesečno.
– Doziranje: Za pripremu rastvora, 15 ml đubriva “FLORIS” (što odgovara količini jednog čepa) se dodaje u 1.5 litara vode.
– Skladištenje: Preparat se skladišti na suvom mestu, u originalno zatvorenom pakovanju, odvojeno od hrane, pića i stočne hrane, pri temperaturi iznad 5°C.
– Držite van domašaja dece.

 

Pakovanje: 350ml