Tečni Substral za cvetajuće i zeleno bilje se primenjuje u dozi od 1 zatvarača na 2l vode na svake 3 nedelje.