Osnovne hranljive materije azot,fosfor i kalijum kao i drugi mikroelementi ,prisutni su u visokom procentu u obliku lako pristupačnih jedinjenja (helatni oblik).
– Visok sadržaj N,P,K pospešuje rast i razvoj biljaka,
– Utiče na čvrstoću biljaka i povećava njihovu zelenu masu,intezivira boju kod cvetnica,
– Ubrzava oživljavanje pri sadnji,povećava masu plodova i sadržaj šećera u njima,
– Povećava otpornost biljka na boleasti i stresne situacije.
– Poseban kvalitet đubriva ima uticaj na popravku kvaliteta istrošenih i zakiseljenih zemljišta usled prekomerne upotrebe mineralnih đubriva.
– Sadržaj i odnos svih hranljivih elemenata u đubrivu je takav da ona predstavljaju potpuno hranivo za sve biljne vreste.
– Utiče na jačanje rezistencije prema bolestima mikrobiološkog porekla i.t.d.
– Jača stepen zametanja plodova,utiče na povećanje procenta oplodnje i rast plodova (veće dimenzije)
– Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima
– Preparat se koristi u vegetativnoj fazi rasta , EkoBooster 2 sadrži okvašivač (lepak) .

Sadržaj : Organska materija  7.8%

Azot(N)……….. 9%

Fosfor (P) ……….1%

Kalijum (K)…….. 4%

Upotreba:

Za sve biljne kulture koncentracija od 0.5 do 1% , odnosno 1 litra EkoBooster2 .
U ratarstvu se primenjuje 1 litra EkoBooster2 na 1 hektar u jednom tretmanu sa 200-250 litara vode.
U voćarstvu primeniti 2 litre EkoBooster2 sa 600-800 litara vode po hektaru.
Povrtarske kulture tretirati u koncentraciji od 0,5 do 1% na svakih 14 dana. Optimalno je 3 tretmana u toku vegetacije.Rasad tretirati u koncentraciji 0,3 %.

Pakovanje

50ml, 250ml, 1L