Prosto tečno đubrivo sa sekundarnim elemenata i mikroelementima koje se primenjuje za fertigaciju i folijarnu ishranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta.

Proizvodi: Galenika Fitofarmacija

Koristi se za đubrenje različitih biljnih vrsta koje imaju povećanje potrebe za kalcijumom (povrće-paprika, paradajz, voće-jabuka, ratarstvo-krompir) na različitim tipovima zemljišta. Kalcijum je vrlo bitan element koji doprinosi strukturi ćelijskih membrana i daje strukturnu čvrstoću plodova i same biljke. Biljne vrste imaju teškoća za usvajanjem kalcijuma iz zemljišta zbog česte blokade od drugih elemenata i kao posledica nepravilnog đubrenja. Zbog poremećaja u vodnom režimu javljaju se simptomi nedostatka kalcijuma poznatija kao gorke pege. Nedostatak i blokada kalcijuma u zemljištu može se nadomestiti samo folijarnim tretmanom i potrebno je tokom cele vegetacione sezone u kontinuitetu vršiti prihranu kalcijumom preko lista.

Primenjuje se folijarno – preko lista u količini od 2-3 l/ha, odnosno u koncentraciji 0,3%, na različitim tipovima zemljišta (osim na alkalnim), za prihranu različitih biljnih vrsta.

 

Pakovanje

300ml, 1l