Orijentacioni merač alkohola – rakijaš je sprava kojom se određuje zapreminski (u procentima) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim  destilatima. Pod ovim podrazumevamo alkoholna pića u kojima je udeo šećera mali.

Naime, pošto merač alkohola radi na bazi upoređivanja gustine tečnosti i gustine alkohola, dodatni šećer i druge supstance promeniće gustinu tečnosti, i uticati na tačnost merenja. Zato merač alkohola ne može tačno da izmeri količinu alkohola u likerima i obojenim pićima (viski. konjak itd.)

Merač alkohola pokazuje najtačnije vrednosti pri merenju bistrih rakija (šljivovica, lozovača) i svih drugih mešavina alkohola i vode.