SUMPORNE TRAKE se koriste za sumporisanje drvenih bačvi (2 do 3 trake na zapreminu od 100 litara bureta)

Uputstvo za upotrebu: Sumpornu traku zapalimo s donje strane i obesimo u  posudu, da izgori.