Termometar WT-01 je digitalni termometar idealan za terensku upotrebu i veoma jednostavan za korišćenje. Sonda je izrađena od nerđajućeg čelika dužine 10.5cm. Merni deo sonde nalazi se na samom vrhu iste, u njenom suženom delu. Termometar WT-01 se može koristiti za merenje temperature različitih vrsta materija, bez obzira na to da li je u pitanju tečno, čvrsto ili gasovito agregatno stanje. Zbog toga, svoju primenu pronalazi u različitim oblastima:
Laboratorije – za merenje temperature različitih vrsta rastvora
Farmacija – za merenje temperature različitih vrsta rastvora, ambijentalne temperatura, kozmetičkih proizvoda
Poljoprivreda – za merenje temperature zemljišta, vode za navodnjavanje, vode za šurenje, mesa, mleka, alkoholnih pića, šire, itd.
Kulinarstvo – za merenje temperature kuvanih jela, pečenja, mlečnih proizvda, i sl.

Merač se automatski gasi nakon 8 minuta nekorišćenja radi uštede baterije, a takođe poseduje i senzor za označavanje slabosti baterije. Pamti poslednje izmerenu vrednost, a vrednosti merenja može prikazivati u °C i °F.

 

NAČIN PRIMENE

1: Merač se uključuje pritiskom na dugme ON/OFF;
2: Prvih 1-2 sekunde po uključivanju, merač pokazuje poslednje izmerenu vrednost, a zatim prelazi u opciju za merenje;
3: Pritiskom na dugme °C i °F bira se jedinica merenja;
4: Nakon toga, merač uroniti u materiju koja se ispituje, sačeka se nekoliko sekundi da se vrednost stabilizuje, i očita se izmerena vrednost;
5: Po završetku merenja očistiti sonu merača, i odložiti je u originalnu futrolu.

 

KORISNI SAVETI

1: Sondu merača očistiti nakon svakog merenja (ukoliko se ne koristi za merenje temperature vazduha);
2: Sondu merača čuvati u orginalnoj futroli ili sličnoj ambalaži.

 

SPECIFIKACIJE

1. Opseg merenja: – 50 do 300° C
Tačnost merenja: +/- 1°C (u opsegu od -20 do +120°C) i +/- 2°C u širem opsegu
Rezolucija merenja: 0.1°C
Dužina sonde: 10.5 cm
Izvor napajanja: 2 x LR1130 dugme baterija

 

PAKOVANJE SADRŽI

Merač
Plastična futrola
Baterija
Uputstvo