Upotreba:

jabuka i kruška: radi suzbijanja uzročnika čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina) u količini od 1,2 l/ha (ili 0,7 l/10.000 m2 lisne površine). Period primene: u fenofazi od otvaranja pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53 – 81). Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u količini od 0,72 l/ha (ili 0,4 l/10.000 m2 lisne površine). Period primene: u fenofazi od otvaranja pupoljaka do početka sazrevanja (BBCH 53 – 81).

Jagoda gajena na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru: radi suzbijanja uzročnika pepelnice (Sphaeroteca macularis) u količini od 0,6 l/ha. Period primene: u fenofazi od otvaranja prvih cvetova do drugog roda (više plodova obojenih), BBCH 60 – 89.

Paradajz gajen na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru: radi suzbijanja uzročnika pepelnice kod biljaka iz familije Solanaceae (Leveilula taurica) i pepelnice paradajza (Oidium lycopersici) u količini od 0,6 l/ha. Period primene: u fenofazi od četvrtog lista do pune zrelosti, kada plodovi dobiju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14 – 89). Za crnu pegavost paradajza (Alternaria solani) i alternarijsku lisnu pegavost (Alternaria alternata) u količini od 1,0 l/ha. Period primene: u fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti, kada plodovi dobiju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14 – 89).

Paprika gajena u zaštićenom prostoru: radi suzbijanja uzročnika crne pegavosti (Alternaria solani) i alternarijske pegavosti (Alternaria alternata) u količini od 1 l/ha. Period primene: u fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14 – 89). Za pepelnicu biljaka iz familije Solanaceae (Leveillula taurica) u količini od 0,6 l/ha. Period primene: u fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14 – 89).

Povrće iz familije Cucurbitaceae sa jestivim korenom (krastavci, krastavci za kišeljenje, tikvice i drugi hibridi) i sa nejestivim korenom (dinje, bundeve, lubenice i drugi hibridi) gajeno na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru: radi suzbijanja uzročnika pepelnice krastavca (Erysiphe cichoraceaerum), bolesti lista i stabla krastavca (Stagonosporopsis cucurbitacearum sin. Mycospharella melonis, Diddymella bryoniae) i pepelnice tikvice (Podosphaera fuliginea) u količini od 0,6 l/ha. Period primene: u fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti, kada plodovi dobiju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14 – 89).

Stočni i konzumni grašak gajen na otvorenom polju: radi suzbijanja uzročnika pegavosti (Ascochyta pisi) i paleži graška (Ascochyta pinodes) u količini od 2,0 l/ha. Period primene: u fenofazi od kada se razvije 5 pari listova (sa stipulama).

 

Pakovanje: 50ml