Uniker sadrzi mesane populacije bakterija koje poseduju veliku aktivnost celulolitickih i proteolitickih enzima.Primenom Unikera se povecava mikrobioloska aktivnost zemljista,mikrobioloska biomasa kao i sadrzaj lako pristupacnih jedninjenja azota,fosfora,kalijuma,mikroelemenata.Ovo tecno djubrivo ubrzava procese razlaganja zetvenih ostataka kao i opalog lisca,plodova,grancica u zemljistu.

Pakovanje:3L ; 5 L

Pakovanje

3L, 5L