Prskalica tipa Springer Hobby namenjena za primenu u vodi rastvorenih sredstava koja se koriste za negu biljaka: Herbicida, insekticida, fungicida i sredstava za prihranu biljaka. Prskalica nije namenjena da je koriste deca, osobe sa umanjenim psihofizičkim, senzornim i intelektualnim sposobnostima.

Zapremine: 5L,8L,10L,12L

Prskalice zapremine 5,8 i 10L imaju kaiš i nose se na ramenu, a prskalica zapremine 12L poseduje dva kaiša i nosi se na leđima.

Zapremina

5L, 8L, 10L, 12L