Biljka ove sorte je uspravna, čvrsta, srednje veličine, sa visinom do 40 cm. Listovi su umereno krupni, svetlozeleni, a cvetovi su beli. Mahune su prave, duge 13 – 14 cm, imaju ovalno spljošteni oblik, krte su i nežne, obojene u žuto. Ova sorta ima brzo sazrevanje, potrebno je samo 55 dana od nicanja do dostizanja tehnološke zrelosti. Namenjena je za svežu potrošnju i zamrzavanje. Što se tiče otpornosti, ova sorta je otporna na virus običnog mozaika pasulja (Bean common mosaic virus) i tolerantna prema antraknozi (Colletotrichum lindemuthianum).

Važno je napomenuti da prinos ove sorte varira između 12 i 16 tona po hektaru. Takođe, seme ove sorte je tretirano i sadrži otrov tiral (TIRAM). Seme je zagađeno i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja i divljači.

 

Pakovanje: 100g