Sorta mrkve Chanteney spada u kategoriju srednje ranih sorti. Koren ove mrkve ima tamno narandžastu boju, oblik konusa, s tupim vrhom i prosečnom dužinom od 14-18 cm. Ova sorta je izuzetno produktivna i odgovarajuća kako za industrijsku preradu, tako i za svežu konzumaciju. Period vegetacije, od nicanja do potpune zrelosti, iznosi 80-90 dana.