Rana sorta namenjena za branje  i prodaju u vezicama kao sveži mladi luk. Pogodna je za letnji i jesenji uzgoj i tolerantna je na visoke i niske temperature. Ima dugo zeleno lišće i beli deo stabla dužine 15-20 cm.

1 gram sadrži 250-300 semena.

Pakovanje: 10gr