Seme paprike Palanačka kapija u pakovanju 10g.

Biljka: veoma snažna, razgranata, visokog rasta, visećih plodova

Plod: dug, tipa kapije, u tehnološkoj zrelosti svetlozelene, a u biološkoj intenzivno crvene boje, veoma debelog perikarpa i izražene krupnoće i dužine

Sazrevanje: rana sorta

Napomena: pogodna za industrijsku preradu i potrošnju u domaćinstvima, prinos 30-35 t/ha