Sadnice kalemljenog oraha izuzetnog kvaliteta. Sorte Gazenhajm i Šejnovo.

Gajzenhajm vodi poreklo iz Nemačke.Stablo je srednje bujno i dobre rodnosti. Ženski cvetovi cvetaju pre muških (protogunično).Kasno počinje, a rano završava vegetaeiju, pa je tako ne ugrožavaju ni zimski ni prolećni mrazevi. Plodje srednje krupan (12-13 g), loptasto-jajastog oblika, glatke, svetle i lako lomljive ljuske. Pored normalnih plodova obrazuje i apomiktične plodove.Randman jezgre je oko 48%. Jezgra je dobrog kvaliteta, sazreva polovinom oktobra.Sorta se odlikuje dobrom otpornošću prema niskim temperaturama, pa se može gajiti i u nešto hladnijim rejonima.

Šejnovo je najstarija bugarska sorta oraha. Odabrana je kao spontani sejanac iz prirodne populacije oraha u selu Šejnovo, najužnim padinama planine Balkan 1938. go¬dine.Od 1964. godine ta sorta se gaji u našoj zemlji i dala je dobre rezultate. Sazreva u prvoj polovini oktobra.

Stablo je bujno i vitalno. Formira veliku srednje gustu krunu sa savijenim granama. Odlikuje se visokim koeficijentom grananja, od1ične je rodnosti. Vegetaciju počinje u prvoj polovini aprila a završava sredinom novembra. Muški cvetovi (rese) otvaraju se u drugoj polovini aprila, a ženski (tučkovi) krajem aprila i početkom maja. Znači da je izražen o protandrično cvetanje. Kao dobri oprašivači u Bugarskoj preporučuju se sorte džinovski i drjanovski. Za naše uslove za dobar rod te sorte potreban je jedan oprašivač još kasnijeg resenja – na primer rasna.

Plod je srednje krupan (oko 12 g),jajastog oblika, glatke, tanke, lako lomljive ljuske.

Jezgra je tamnožute boje, odličnog kvaliteta i visokog randmana (oko 53%). Ova se sorta preporučuje za gajenje u našoj zemlji.