Ovo su ruže čija proizvodnja traje više godina, najmanje dve godine. Forme mogu biti kaskadne, žalosne ili viseće (padajuće) kao i u obliku lopte odnosno žbuna. Kaleme se na visini od 110cm i nije im potrebna nikakava posebna nega ili održavanje, podnose mrazeve isto kao i sve ostale ruže. Stablašice se mogu saditi i u velikim saksijama ili žaldinjerama.