(WP Kvašljivi prašak)
Opis: Kvašljivi prašak koji deluje kao NESISTEMIČNI FUNGICID I BAKTERICID, predstavljen u plavoj boji.
Proizvođač: Hemijska Industrija Župa, Kruševac.
Aktivna materija: BAKAR HIDROKSID.
Sadržaj aktivne materije: 770 g bakra hidroksida/kg preparata.
Formulacija: WP Kvašljivi prašak.
Delovanje: Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim dejstvom. Sprečava klijanje spora patogena. Širok spektar delovanja na fitopatogene gljive i bakterije. Upotrebljava se za suzbijanje prouzrokovača bolesti kao što su Plasmopara Viticola (plamenjača) u zasadima vinove loze i Cercospora beticola (pegavosti lišća šećerne repe).
Karenca: 21 dan za stone sorte vinove loze, 28 dana za vinske sorte vinove loze i 14 dana za šećernu repu.
Doza/koncentracija:
– Za vinovu lozu: 0,35 – 0,4% (35-40 g na 10 l vode). Preventivna primena od momenta razvoja prvog lista i začetka lastara do zatvaranja grozda (potpuno dodirivanje bobica) u feno fazama 11-79 BBCH skale.
– Za šećernu repu: 2 kg/ha (20 g/100 m2) kada je usev u fenofazi 39-49 BBCH skale.
Način primene: Sa zemlje, folijarno, prskanjem i orošavanjem.
Pakovanje: 40g, 100g, 200g, 500g, 1 kg, 10 kg.

Primena Blauvita: Tabela BLAUVIT2019c.

BLAUVIT se koristi u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji od 0,35 do 0,4% uz utrošak vode od 600 do 1000 litara po hektaru.

Mehanizam delovanja: Bakar hidroksid ima višestruko dejstvo:
– Inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena.
– Blokira respiratorne procese patogena.
– Usporava biosintezu proteina.
– Smanjuje propustljivost membrane.
– Remeti enzimski sistem patogena.
Bakarne mikročestice u Blauvitu imaju optimalnu veličinu, obezbeđujući dobru pokrivnu moć, što je ključno kod kontaktnih fungicida.

Ističe se po izuzetnoj otpornosti na ispiranje kišom.

Blauvit se preporučuje za tretman jabučastih i koštičavih voćnih vrsta tokom mirovanja, pre početka vegetacije i nakon završetka berbe. Jonski bakar doprinosi efikasnijem korišćenju vode u biljnim ćelijama i jača ćelijsko tkivo. Ne sme se primenjivati tokom cvetanja useva i zasada. U slučaju primene u hladnim i vlažnim uslovima, može izazvati fitotoksičnost na biljci.

Mogućnost mešanja: Može se mešati sa sumpornim preparatima, pod uslovom da pH rastvora ostane neutralan, kao i sa mineralnim uljima tokom mirovanja vegetacije. Nije preporučljivo mešati sa insekticidima kisele reakcije (sistemin-dimetoat) i kalcijum polisulfidom.

Pakovanje: 25g