Legat je fungicid koji ima sistemičko protektivno i kurativno delovanje, namenjen za suzbijanje bolesti u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu.

Aktivna Materija: Fosetil-aluminijum (800 g/kg preparata)

Legat deluje sistemički kao fungicid sa protektivnim i kurativnim efektom. On inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju. Ovaj sistemički fungicid poseduje translokacionu aktivnost putem ksilema i floema, brzo se usvaja i prenosi po celoj biljci. Osim što direktno utiče na fitopatogene gljive, podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Najbolje rezultate postiže se uz redovne primene na intervalima od 7 do 10 dana.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Legat se može mešati sa preparatima na bazi folpeta, mankozeba i cimoksanila. Važno je napomenuti da se ne sme mešati sa insekticidima kisele reakcije, Bordovskom čorbom i folijarnim sredstvima za ishranu bilja.

NAPOMENA: U toku jedne godine, na istoj površini, može se primeniti najviše 3 puta za useve poput krastavca, tikava, tikvica, bundeve, dinje, lubenice, kao i za zasade jabuke i jagode, dok je za zasad vinove loze dozvoljena 2 puta primena.

KARENCA:

– 4 DANA: Krastavac, Tikva, Tikvica, Bundeva, Dinja, Lubenica
– 14 DANA: Jagoda
– 21 DAN: Vinova loza (stone sorte)
– 30 DANA: Jabuka
– 42 DANA: Vinova loza (vinske sorte)

SPEKTAR DELOVANJA:

– Krastavac, Tikva, Tikvica, Bundeva, Dinja, Lubenica* – Plamenjača
– Vinova loza – Plamenjača
– Jabuka – Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka
– Jagoda – Plamenjača korenovog vrata

 

Pakovanje: 30g