Cuproxat

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)
AKTIVNA MATERIJA: 190 g/l Cu (345 g/l trobaznog bakarnog sulfata)
 
PRIMENA: Cuproxat je preventivni fungicid na bazi trobaznog bakar sulfata proizveden po najnovijoj tehnologiji, koji se koristi u sledećim zasadima i usevima:
  • jabuke u cilju suzbijanja prouzrokovača pegavosti lišća i čađave krastavosti ploda (Venturia inaequalis):

0,5-0,6 % (50-60 ml u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije
0,4-0,45 % (40-45 ml u 10 l vode) do fenofaze “mišje uši” (BBCH 54);

  • kruške u cilju suzbijanja prouzrokovača pegavosti lišća i čađave krastavosti ploda (Venturia pyrina):

0,5-0,6 % (50-60 ml u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije
0,4-0,45 % (40-45 ml u 10 l vode) do fenofaze “mišje uši” (BBCH 54);

  • breskve u cilju suzbijanja prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila):

0,25-0,35 % (25-35 u 10 l vode), u toku mirovanja vegetacije;

  • ostalo koštičavo voće: (šljiva, trešnja, višnja) u cilju suzbijanja prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) :

0,2 % (20 ml u 10 l vode), u toku mirovanja vegetacije;

  • vinove loze u cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crvenila lišća vinove loze (Pseudopeziza tracheiphila):

0,2-0,35 % (20-35 ml u 10 l vode), tretiranjem pri pojavi prvih pega primarne zaraze, a pre sticanja uslova za sekundarne zaraze;

  • hmelju u cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli):

0,2 % (20 ml u 10 l vode), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja;

  • krompiru i paradajzu u cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani):

0,2 % (20 ml u 10 l vode), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja.


KARENCA: 
7 dana – krompir i paradajz; 14 dana – hmelj; 21 dan – stone sorte vinove loze; 28 dana – vinske sorte vinove loze; obezbeđena vremenom primene – voće.


PAKOVANJE: 
200 ml, 1 l