Aktivna materija:flutriafol 250 g/l

DELOVANJE: sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem
PRIMENA:

Šećerna repa – za suzbijanje proizrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,25l/ha; preventivno, najkasnije do pojave simptoma

Pšenice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), stabljične (crne) rđe, (Puccinia graminis), lisne (mrke) rđe (Puccinia recondita), pugaste (žute) rđe (Puccinia hordei), pegavosti lista (Septoria sp) u količini 0,5l/ha; od faze drugog kolenca pa do precvetavanja

Jabuke – za suzbijanje pepelnice (Podospheaera leucotricha) i čađave krastavosti (Venturia inaequalis) u koncentraciji 0,015-0,02 % (1,5 – 2ml i 10 litara vode); preventivno, pre pojave simptoma oboljenja

Vinove loze – za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u koncentraciji 0,015-0,02% (1,5 – 2ml u 10 litara vode); preventivno, pre pojave simptoma oboljenja

PAKOVANJE: 50ml