Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 0,8 – 1,25 l/ha (0,08 – 0,125 %) Tokom vegetacije, od faze pojave trećeg lista(BBCH 14) i nadalje, po potrebi, do faze zatvaranja grozda (BBCH 79)

Postalon 90 SC je sistemični fungicid, kombinacija dve aktivne materije Miklobutanila (triazol), koji ima protektivno, kurativno i eradikativno delovanje i ihhibira sintezu ergosterola te sprečava razvoj gljive i Kvinoksifena (kvinolin), protektantni fungicid koji inhibira rast i mitohondrijalni elektronski transport, kao i biosintezu pirimidina.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Pakovanje

100ml, 1L