Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje
prouzrokovača bolesti u voćarstvu.

Aktivna materija –  ciprodinil 300 g/l preparata

Formulacija – koncentrat za emulziju (EC)

Proizvođač – Galenika-Fitofarmacija

Primena

– jabuka – u zasadima jabuke koristi se za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), tretiranjem tokom vegetacije, od otvaranja prvih listova do završetka cvetanja. Količina primene je 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²). Utrošak vode: 1000 l/ha (10l na 100m²).
– višnja, breskva i šljiva –  koristi se za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilinia laxa). Tretiranjem od fenofaze cvetnog balona, do punog cvetanja. Količina primene je 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 1000 l/ha ( 10l na 100m²).

Napomene

Posebna odlika fungicida Neon je izvanredno delovanje na niskim temparaturama.  Ne primenjivati pri uslovima visoke temperature i/ili niske relativne vlažnosti vazduha koji uzrokuju brzo sušenje depozita što smanjuje količinu usvojenog preparata. U zavisnosti od vremena primene u odnosu na proces infekcije može se mešati sa preventivnim ili kurativnim fungicidima. Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini je 2 puta.

Karenca

– višnja, šljiva, breskva – 14 dana
– jabuka – 28 dana

Pakovanje

50 ml i 300 ml

Pakovanje

50ml, 300ml