Kossan je sredstvo koje sadrži istu aktivnu supstancu, količinu aktivne supstance i identičnu formulaciju kao preparati Microthiol Disperss, Cosavet, Kumulus itd. Ovaj proizvod (Kossan) ima kapacitet da obavi iste zadatke kao pomenuti preparati.

Cene se mogu uporediti označavanjem preparata označenih plavom bojom.

Što se tiče primene, Kossan je kontaktni, preventivni i nesistemični fungicid sa zaštitnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje pepelnice u voćnjacima, posebno jabuka i vinove loze. Koncentracije za tretiranje variraju u zavisnosti od faze razvoja biljaka i vrste:

– Za jabuke, protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), pre cvetanja se koristi 0,3% (30g u 10l vode), a posle cvetanja 0,3-0,5% (30-50g u 10l vode).
– Za vinovu lozu, protiv pepelnice vinove loze (Uncinula necator), preventivno tretiranje se vrši sa 0,3% (30g u 10l vode), dok se tretiranje u vreme pojave bolesti izvodi sa 0,3-0,5% (30-50g u 10l vode).

Tretiranje se preporučuje izvoditi pre cvetanja ili posle cvetanja za jabuke, dok za vinovu lozu, tretiranje treba obaviti preventivno ili u vreme pojave bolesti pri temperaturama do 28°C.

Period karence je 28 dana za vinovu lozu i 14 dana za voće.

Kossan deluje kao nesistemični fungicid sa zaštitnim delovanjem, sa periodom karence od 14 dana za jabuke i 28 dana za vinovu lozu. Radna karenca iznosi jedan dan, a ovaj preparat se smatra organskim.

Preporuke za primenu uključuju tretiranje na temperaturama između 18 i 28ºC, uz napomenu da preparat ima slabije delovanje pri temperaturama nižim od 16ºC zbog manje isparljivosti sumpora. Takođe, preparati na bazi sumpora su manje efikasni u slučaju jače zaraze pepelnicom na bobicama. Kossan se može mešati sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida u slučaju primene u vinovoj lozi, uz uslov da pH mešavine ostane neutralan. Važno je napomenuti da se ne sme mešati sa preparatima koji imaju jako alkalnu ili jako kiselu reakciju i da može biti fitotoksičan za neke sorte jabuka (Berlepsch, Ontario, Cox orange) ako se primenjuje pri temperaturama većim od 28ºC.

 

Pakovanje: 1kg