Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Miklobutani 240 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: vinova loza 15 dana, jabuka 21 dan

MBT: 2

DELOVANJE: Suzbija veći broj fitopatogenih gljivica iz rodova Erysiphae, Puccinia, Septoria, Monilinia, Podosphaera. Systhane 240 EC je sistemik sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Aktivna materija Miklobutanil spada u grupu Triazola i inhibira sintezu ergosterola (demetilacija u C14), sprečavajući razvoj gljive. Poseduje i translaminarno kretanje.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator ), pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ) i pepelnice ruže (Sphaeroteca pannosa var. rosae )

Pakovanje

50ml