Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

DELOVANJE:

Usvaja se listom i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Deluje poput indolsirćetne kiseline i izaziva kovrdžanje listova i nekroze.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus ), pepeljuga (Chenopodium album ), palamida (Cirsium arvense), konica obična (Galinsoga parviflora ), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus spp .), čistac jednogodišnji (Stachys annua ), boca obična (Cirsium arvense), poponac obični (Convolvulusarvensis).

Pakovanje

300ml, 1l