Chief je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.Aktivna materija: Mezotrion 100g/l

U usevu kukuruza se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova tretiranjem posle nicanja kada kukuruz ima 2-8 razvijenih listova, a korovi 2-6 razvijenih listova.
  • Količina primene: 1-1,2 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/h
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

Pakovanje: 300 ml

Proizvodjac: Adama, Izrael

Pakovanje

300ml